Veterinarian Là Gì

0
The popularity of the name “Bandog” itself was retopabc.netved in the mid-1960s when a veterinarian named John B. Swinford selected quality specimens of specific foundation breeds to create what he considered to be the ultimate guard dog, a breed known as the Swinford Bandog (or Swinford Bandogge).

Bạn đang xem: Veterinarian Là Gì

Sự phổ biến của cái tên “Bandog” đã được hồi sinh vào giữa những năm 1960 khi một bác sĩ thú y tên là John B. Swinford chọn những cá thể tốt của các giống nền tảng cụ thể để tạo ra những gì ông coi là con chó bảo vệ tối thượng, một giống được gọi là Chó Ban Swinford. (hoặc Swinford Bandogge).
Tình hình đã được đẩy lên thêm khi một bác sĩ thú y đồng ý rằng động vật này không phải bắt nguồn từ Trái Đất.
But veterinarians have detopabc.netsed an intervention to deal with this foal rejection syndrome that involves increasing oxytocin in the mare.
Nhưng các bác sĩ thú y đã thiết lập một sự phòng ngừa để xử lí hội chứng chối bỏ con này, bằng topabc.netệc tăng oxytocin của ngựa cái.
A study evaluating parasite prevalence, by veterinarians from South Africa”s Fort Hare University and the University of Zimbabwe, found moderate parasite infection in pigs from ten communal regions in Zimbabwe”s Chirumhanzu district.
Một nghiên cứu đánh giá tỷ lệ ký sinh trùng, bởi các bác sĩ thú y từ Đại học Fort Hare của Nam Phi và Đại học Zimbabwe, phát hiện nhiễm ký sinh trùng vừa phải ở lợn từ mười khu vực xã ở huyện Chirumhanzu của Zimbabwe. ^ Mukota
The store owner explained that the veterinarian had examined the little puppy and had discovered it did n”t have a hip socket .

Xem thêm: Chế Độ Hibernate Là Gì – Cách Bật/Tắt Chế Độ Ngủ Đông Trên Windows 10

Ông chủ cửa hàng giải thích rằng bác sĩ thú y đã kiểm tra chú chó nhỏ này và phát hiện ra nó không có ổ hông .
Gladys Kalema-Zikusoka (born 8 January 1970) is a veterinarian and founder of Conservation Through Public Health, an organisation dedicated to the coexistence of endangered mountain gorillas, other wildlife, humans, and livestock in Africa.
Gladys Kalema-Zikusoka (sinh ngày 8 tháng 1 năm 1970) là một bác sĩ thú y và người sáng lập Conservation Through Public Health, một tổ chức hoạt động vì sự chung sống của loài khỉ đột núi và các loài hoang dã khác, con người và gia súc tại châu Phi.
Mặc dù được tiến hành phẫu thuật bởi một nhóm bác sĩ thú y, con hổ đã chết vì bị nhiễm trùng vết thương.
In February 2006, Fred was enlisted by the Brooklyn District Attorney’s office as an undercover agent, posing as a would-be patient to help the NYPD apprehend Steven Vassall, a Brooklyn man suspected of acting as a veterinarian without proper license or training.
Vào tháng 2 năm 2006, Fred được văn phòng luật sư quận Brooklyn cho phép tham gia với tư cách là một đặc vụ bí mật, đóng vai trò là một bệnh nhân sẽ giúp NYPD bắt giữ Steven Vassall, một người đàn ông ở Brooklyn bị nghi ngờ làm bác sĩ thú y mà không có giấy phép hoặc đào tạo thích hợp.

Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Long Đền Là Gì Đặc Biệt? Và Vai Trò Ứng Dụng Của Nó

An elderly female chimpanzee had woken up with a facial droop and the veterinarians were worried that she”d had a stroke.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *