Ngôn ngữ cơ thể tiết lộ đối phương thích bạn

0

Nếu đang trò chuyện hoặc đi dạo, đối phương cố gắng quay người về phía bạn, đó chắc chắn là dấu hiệu họ quan tâm bạn. Ngay cả khi bắt chéo chân, chắc chắn cổ chân người ấy sẽ quay về phía bạn.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *