Confidential Information Là Gì

0

Confidential information cũng là từ ngữ được dùng nhiều trong các thuật ngữ liên quan đến luật pháp. Blog Luật Việt sẽ tìm hiểu confidential information trong tiếng Việt là gì?

Confidential information là gì?

Từ “Confidential information” trong tiếng Việt có nghĩa là bảo mật thông tin, thông tin bảo mật, thông tin mật hay tin mật.Bạn đang xem: Confidential information là gì

Thông tin mật là những thông tin mà chính nó cũng có tính bảo mật. Đây là những thông tin khi được công bố sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh cho đối thủ hoặc ảnh hưởng xấu đến người cung cấp/giữ thông tin. Cũng có thể là thông tin mà bên liên quan cung cấp cho cơ quan điều tra dưới dạng thông tin mật.

Bạn đang xem: Confidential information là gì

Bạn đang xem: Confidential Information Là Gì

*

Xem thêm: Id Viết Tắt Là Gì – Ứng Dụng Của Từ Id Trong Cuộc Sống

Ví dụ về Confidential information

Confidential Information means information disclosed by (or on behalf of) one party to the other party under (or in connection with) this agreement that is marked as confidential or would normally under the circumstances be considered confidential information of the disclosing party, but, Confidential Information does not include information that the recipient already knew, that becomes public through no fault of the recipient, that was independently developed by the recipient or that was lawfully given to the recipient by a third party.”

Câu trên được dịch theo ý nghĩa là: “Thông tin mật” là thông tin do một bên (hoặc đại diện của một bên) tiết lộ cho bên kia theo (hoặc liên quan đến) thỏa thuận này được đánh dấu là tin mật hoặc thường được coi là thông tin mật của bên tiết lộ. Nhưng tin mật không bao gồm thông tin mà người nhận đã được biết, thông tin trở thành thông tin công khai không phải do chủ đích của người nhận, thông tin được người nhận tự phát triển hoặc bên thứ ba cung cấp hợp pháp cho người nhận.

Xem thêm: 9999+ Những Câu Nói Hay Về Phụ Nữ Hiện Đại Độc Lập Và Mạnh Mẽ

*

“Group Company Property means the property of, or relating to, any Group Company including: Group Company Confidential Information (in any form), Group Company cars, mobile telephones, laptop and desktop computers, credit cards, equipment, passes, keys, cards, samples, IT/telecommunications log-on details, passwords, data, disks and documents. “Disks and documents” include correspondence, files, emails, memos, reports, minutes, plans, records, surveys, software, diagrams, computer print-outs, manuals, documentation relating to any Group Company Customer, Supplier or Employee, any electronic storage device such as a PDA or USB drive, memory sticks or cards, CDs, hard drives, or any other medium for storing information, including all copies and summaries.”

Trên đây là một số thông tin về confidential information trong tiếng Việt là gì? Đây sẽ là thông tin hữu ích để bạn hiểu rõ thêm về thuật ngữ này.

Chuyên mục: Cuộc Sống

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *